นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 ปรับใหม่.pdf
คำอธิบายนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64.pdf
1หน้าคำสั่งบริหารอัตรากำลัง ฯ (ผอ.วิทยา ยางสุด เป็นประธาน).pdf
2หนังสือเชิญประชุม-คำสั่งที่ 251-2563.pdf
3รายงานการประชุม เกลี่ยอัตรา จากวัดสว่างอารมณ์ ไป อนุบาลสิงห์บุรี.pdf
4คำสั่งตัดโอน รร.วัดสว่างอารมณ์ไปให้ รร.อนุบาลสิงห์บุรี.pdf