วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประชุมให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยประกอบด้วย นายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายยรรยง อรรถีโภค รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 2 นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายสยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม เขต 5 โดยผู้เข้ารับการประเมินนำเสนอผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากนั้นคณะกรรมการนิเทศให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรออนไลน์