คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สิงห์บุรี

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

คู่มือพี่ริน.pdf
คู่มือเบญญาภา.pdf
คู่มือรัตนา.pdf
คู่มือทิพากร.pdf
คู่มือรุ่งนภา.pdf
คู่มือวชิรานี.pdf